Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi 2017

Budowa przepompowni wody „Ochodze

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 18.09.2017 r. pod numerem 589564-N-2017

DOCXOgłoszenie nr 589564.docx

PDFSIWZ.pdf

PDFWzór umowy.pdf

DOCFormularze ofertowe.doc

PDFProjekt Budowlany SP Opole.pdf

PDFProjekt Budowlany UW Opole.pdf

PDFProjekt Wykonawczy cz technologiczna.pdf

PDFProjekt Wykonawczy cz elektryczna.pdf

PDFSTWiOR.pdf

PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFOpinia Geotechniczna.pdf

PDFwyjaśnienia.pdf

 

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

 

PDFzawiadomienie o wyborze.pdf

 

DOCXOgłoszenie nr 500049441- o udzieleniu zamówienia.docx

 

 

 

 

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok.pdf

Wersja XML