Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zgromadzenia 2018

PDFuchwała nr XIII.46.2018.pdf

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finasowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2018-2021

PDFuchwała nr XIII452018.pdf

- w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" na rok 2018

PDFuchwała nr XIII.44.2018.pdf

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

PDFuchwała nr XIII.43.2018.pdf

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2017 rok

Wersja XML