Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II zgromadzenie z dnia 25 stycznia 2019 roku.

Termin: 25.01.2019, g. 12:30

Miejsce: Sala konferencyjna

 1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zgromadzenia
 4. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

   PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.pdf

  2. uchwały budżetowej Związku Gminy "PROKADO" w Prószkowie na rok 2019

   PDFprojekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.pdf

  3. uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2019-2022

   PDFprojekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2019-2022.pdf

  4. ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin "PROKADO"

   PDFprojekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczacemu Zarzadu Zwiazku.pdf

 5. Wolne wnioski i zapytania
 6. Zakończenie obrad
Wersja XML