Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z II zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2019 roku.

Obrady rozpoczęto 2019-01-25 o godz. 12:31:53, a zakończono o godz. 13:06:02 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 3. Sławomir Augustyniak
 4. Adam Kasperek
 5. Leonard Pietruszka
 6. Henryk Wodausz
 7. Andrzej Malinowski
 8. Andrzej Kasiura
 9. Werner Koppe
 10. Georg Gonschior
 11. Karol Gregulec


1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum (12:31:00)


2. Przyjęcie porządku obrad (12:32:00)

Przyjęcie porządku obrad (12:35:00)

Wyniki imienne:


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zgromadzenia (12:36:00)

Przyjęcie protokołu z poprzedniego zgromadzenia (12:37:00)

Wyniki imienne:


4. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach: (12:37:00)

       a. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjne na 2019 rok (12:37:00)

Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjne na 2019 rok (12:39:00)

Wyniki imienne:

       b. uchwały budżetowej Związku Gminy "PROKADO" w Prószkowie na rok 2019 (12:39:00)

uchwały budżetowej Związku Gminy "PROKADO" w Prószkowie na rok 2019 (12:54:00)

Wyniki imienne:

       c. uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2019-2022 (12:54:00)

uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2019-2022 (13:00:00)

Wyniki imienne:

       d. ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin "PROKADO" (13:00:00)

ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin "PROKADO" (13:05:00)

Wyniki imienne:


5. Wolne wnioski i zapytania (13:05:00)


6. Zakończenie obrad (13:05:00)


Zakończono sesję (13:06:02)

Wersja XML