Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zgromadzenia 2019

PDFuchwała nr V.20.2019.pdf

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2020-2023

PDFuchwała nr V.19.2019.pdf

- w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2020

PDFuchwała nr V.18.2019.pdf

- w sprawie ustalenia ceny wody

PDFuchwała nr V.17.2019.pdf

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku na 2020 rok

PDFuchwała nr III.16.2019.pdf

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2019-2022

PDFuchwała nr III.15.2019.pdf

- w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2019

PDFuchwała nr III.14.2019.pdf

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" w tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

PDFuchwała nr III.13.2019.pdf

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Zwiazku za 2018 rok

PDFuchwała II.12.2019.pdf

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin "PROKADO"

PDFuchwała II.11.2019.pdf

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2019-2022

PDFuchwała II.10.2019.pdf

- w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2019

PDFuchwała II.9.2019.pdf

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku na 2019 rok

PDFuchwała I.8.2019.pdf

- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu działania

PDFuchwała I.7.2019.pdf

- w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "PROKADO" z siedzibą w Prószkowie

PDFuchwała I.6.2019.pdf

- w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin "PROKADO"

PDFuchwała I.5.2019.pdf

- w sparwie ustalenia liczby członków Zarzadu Związku Gmin "PROKADO" z siedzibą w Prószkowie

PDFuchwała I.4.2019.pdf

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "PROKADO" z siedzibą w Prószkowie

PDFuchwała I.3.2019.pdf

- w sprawie wyboru Zastepcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" z siedzibą w Prószkowie

PDFuchwała I.2.2019.pdf

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

PDFuchwała I.1.2019.pdf

- w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

 

Wersja XML