Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu 2019

PDFuchwała nr 05.2019.pdf

- w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023

PDFuchwała nr 04.2019.pdf

- w sprawie przyjecia projektu uchwłay budżetowej Zwiazku na rok 2020

PDFuchwała nr 03.2019.pdf

- w sprawie zmiany w budżecie na rok 2019

PDFuchwała nr 02.2019.pdf

- w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za I półrocze 2019 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

PDFuchwała nr 01.2019.pdf

-w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" za 2018 rok

Wersja XML