Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

PDFbilans z wykonania budżetu.pdf

PDFbilans jednostki budżetowej.pdf

PDFrachunek zysków i strat jednostki.pdf

PDFzestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

PDFinformacja dodatkowa.pdf

Wersja XML