Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Zgromadzenie z dnia 27 września 2019 r.

Obrady rozpoczęto 2019-09-27 o godz. 11:12:27, a zakończono o godz. 12:19:13 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 3. Sławomir Augustyniak
 4. Adam Kasperek
 5. Leonard Pietruszka
 6. Henryk Wodausz
 7. Andrzej Malinowski
 8. Andrzej Kasiura
 9. Werner Koppe
 10. Georg Gonschior
 11. Karol Gregulec


1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum. (11:12:00)


2. Przyjęcie porządku obrad. (11:12:00)

przyjęcie porządku obrad (11:14:00)

Wyniki imienne:


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. (11:14:00)

przyjęcie protokołu (11:15:00)

Wyniki imienne:


4. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy Zgromadzeniami. (11:15:00)


5. Przedstawienie wyników sprzedaży wody za I półrocze 2019 r. (11:19:00)


6. Przedstawienie: (11:23:00)


6.1. informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze 2019 r. (11:23:00)


6.2. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (11:33:00)


7. Wolne wnioski i zapytania. (11:33:00)


8. Zakończenie obrad. (12:19:00)


Zakończono sesję (12:19:13)

Wersja XML