Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V Zgromadzenie z dnia 02.12.2019 roku

Obrady rozpoczęto 2019-12-02 o godz. 12:15:47, a zakończono o godz. 13:24:34 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 3. Sławomir Augustyniak
 4. Adam Kasperek
 5. Gerard Cebula
 6. Leonard Pietruszka
 7. Henryk Wodausz
 8. Andrzej Malinowski
 9. Andrzej Kasiura
 10. Werner Koppe
 11. Georg Gonschior
 12. Karol Gregulec


1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum. (12:15:00)


2. Przyjęcie porządku obrad. (12:16:00)

przyjęcie porządku obrad (12:18:00)

Wyniki imienne:


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. (12:18:00)

przyjecie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia (12:19:00)

Wyniki imienne:


4. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy Zgromadzeniami. (12:19:00)


5. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach: (12:30:00)


5.1. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok; (12:30:00)

uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (12:33:00)

Wyniki imienne:


5.2. ustalenia ceny wody; (12:33:00)

uchwała w sprawie ceny wody (13:03:00)

Wyniki imienne:


5.3. uchwały budżetowej Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2020; (13:04:00)

uchwała w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2020 (13:19:00)

Wyniki imienne:


5.4. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „PROKADO” na lata 2020–2023. (13:19:00)

uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „PROKADO” na lata 2020–2023 (13:22:00)

Wyniki imienne:


6. Wolne wnioski i zapytania. (13:22:00)


7. Zakończenie obrad. (13:24:00)


Zakończono sesję (13:24:34)

Wersja XML