Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu 2020

PDFuchwała nr 04.2020.pdf

- w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024

PDFuchwała nr 03.2020.pdf

- w sprawie przyjecia projektu uchwały budżetowej Związku na rok 2021

PDFuchwała nr 02.2020.pdf

- w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

PDFuchwała nr 01.2020.pdf

- w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" za 2019 rok

Wersja XML