Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Zgromadzenie Związku Gmin

Obrady rozpoczęto 2020-10-28 o godz. 12:24:04, a zakończono o godz. 12:47:33 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 3. Sławomir Augustyniak
 4. Adam Kasperek
 5. Gerard Cebula
 6. Henryk Wodausz
 7. Andrzej Kasiura
 8. Leonard Pietruszka


1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum. (12:24:00)


2. Przyjęcie porządku obrad. (12:27:00)

Przyjęcie porządku obrad (12:28:00)

Wyniki imienne:


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. (12:28:00)

Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia (12:29:00)

Wyniki imienne:


4. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy Zgromadzeniami. (12:29:00)


5. Przedstawienie wyników sprzedaży wody za I półrocze 2020 roku. (12:32:00)


6. Przedstawienie: (12:34:00)

       a. informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze 2020 roku (12:34:00)

       b. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (12:44:00)


7. Wolne wnioski i zapytania. (12:46:00)


8. Zakończenie obrad. (12:47:00)


Zakończono sesję (12:47:33)

Wersja XML