Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zgromadzenia 2015

w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2016-2019

w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2016

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Zwiazku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2014 rok

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2015-2018

w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2015

w sprawie zatwierdzenia panu pracy Komisji Rewizyjnej Związku na 2015 rok

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu działania

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie

w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin "PROKADO"

w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Zwiazku Gmin "PROKADO" w Prószkowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Zwiazku Gmin "PROKADO" w Prószkowie

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Zwiazku Gmin "PROKADO" w Prószkowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Podmiot udostępniający: Związek Gmin "PROKADO"
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Przybyła
Data wytworzenia: 2015-01-19
 
Wersja XML