Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

przetargi 2012


 

 

ZP/03/2012                                                                                                          Prószków,dnia 29.08.2012r.                                                                   
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA
 
O WYBORZE OFERTY
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Związek Gmin PROKADO w Prószkowie zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Montaż - wymiana liczników wodomierzowych z możliwością zdalnego sterowania na studniach i ujęciach z częściową wymianą studni” wybrano ofertę wykonawcy NASUS Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 33 B, 44-200 Rybnik za cenę 510 992,88 zł brutto.
 
W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu


 

Podmiot udostępniający: Związek Gmin "PROKADO"
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Przybyła
Data wytworzenia: 2012-08-29

 

 
 
Wersja XML