Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi 2015

Modernizacja obiektów Związku wraz z zagospodarowaniem terenu

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 23.07.2015 r. pod numerem 187196-2015

HTMLogłoszenie187196-2015.html 
DOCSIWZ(01)2015.doc 

DOC1)oferta (01)2015.doc
PDF2)Przepompownia Górki_przedmiar.pdf
PDF2)Przepompownia Polska Nowa Wieś_przedmiar.pdf
PDF2)Przepompownia Prószków_przedmiar.pdf
PDF2)Studnia S1_przedmiar.pdf
PDF2)Studnia S2_przedmiar.pdf
PDF2)Studnia S3_przedmiar.pdf
DOC3)ośw.art.22(01)2015.doc
DOC4)oświadcz. art. 24 ust.1(01)15.doc
DOCX5) grupa kapitałowa(01)15.docx
DOC6)Wiedza i doświadczenie (01)2015.doc
DOC7) pr. umowy (01)2015.doc
PDF8)rysunki(szkice).pdf
PDF9)STWiOR.pdf
DOC10) wzór karty gwarancyjnej.doc 

Wersja XML