Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu 2015

PDFuchwała nr 06.2015.pdf

w  sprawie wniesienia autopoprawki do uchwały Nr 05/2015 Zarządu Związku Gmin „PROKADO” z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019

PDFuchwała nr 05.2015.pdf    

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019

PDFuchwała nr 04.2015.pdf    

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Związku na rok 2016

PDFuchwała nr 03.2015.pdf
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2015

PDFuchwała nr 02.2015.pdf
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie za I półrocze 2015 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

PDFuchwała nr 01.2015.pdf
w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Zwiazku Gmin "PROKADO" za 2014 rok

 

Wersja XML