Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zgromadzenia 2016

PDFuchwała nr VIII.27.2016.pdf

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2017-2020

PDFuchwała nr VIII.26.2016.pdf

- w sprawie uchwały budżetowej Zwiazku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2017 

PDFuchwała nr VIII.25.2016.pdf

- w sprawie uchylenia uchwały nr II/14/2011 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" z dnia 29.04.2011 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla przedstawicieli członków Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie

PDFuchwała nr VIII.24.2016.pdf

- w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie

PDFuchwała nr VII.23.2016.pdf

- w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2016

PDFuchwała nr VII.22.2016.pdf

- w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrowie

PDFuchwała nr VI.21.2016.pdf

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

PDFuchwała nr VI.20.2016.pdf

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2015 rok

PDFuchwała nr V.19.2016.pdf

-  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2016-2019

PDFuchwała nr V.18.2016.pdf

- w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2016

PDFuchwała nr V.17.2016.pdf

- w sprawie zatwierdzenia palnu pracy Komisji Rewizyjnej Związku na 2016 rok

Wersja XML